تجهیزات تصفیه آب و فاضلاب

با افزایش رشد جمعیت و توسعه صنایع کشور و محدودیت های تامین آب های صنعتی، کشاورزی و شرب، شرکت فنی مهندسی به آب پالایش سیستم  را بر آن داشت تا با اهداف طراحی، تامین و اجرای سیستم های پیشرفته تصفیه و بازیافت آب و پسآب های بهداشتی و صنعتی مورد نیاز مصارف صنعتی، کشاورزی و شرب و همچنین جلوگیری از هدر رفت و بازیافت و گردانی منابع آب مصرفی وارد این عرصه گردد و با زیرساخت های دانش بنیان و ساختار اجرایی مهندسی و همچنین توان بالای تامین تجهیزات به صورت EPC در کنار صنایع باشد.
تصفیه فاضلاب فرایند زدودن آلاینده‌ها از پساب، است که شامل فرایندهای شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیکی برای زدودن این آلاینده‌ها و تأمین فاضلاب تصفیه شده که برای محیط زیست بی‌خطر است، می‌باشد.
برای تصفیه فاضلاب با توجه به نوع و مقدار ناخالصی، تجهیزات تصفیه فاضلاب مخصوصی همچون پکیج تصفیه فاضلاب، آشغالگیر، هواده ها، اسکراپر، چربی گیر DAF ، کلاریفایر، فلتر شنی، سختی گیر، و … نیاز است.
شرکت فنی مهندسی به آب پالایش سیستم توانایی پیاده سازی راه حل های یکپارچه صنایع در زمینه نگهداری ،تصفیه و کنترل سیالات مختلف اعم از مواد نفتی ،شیمیایی ،پساب ها ،آب های آشامیدنی و سیستم های آب رسانی را دارا بوده و از جمله تولید کنندگان مخازن و تجهیزات مورد استفاده در صنایع مختلف از جمله آب و فاضلاب، نفت ،گاز و پتروشیمی می باشد .
این گروه با توانمندی های ویژه در زمینه یکپارچه سازی تولیدات خود با پروسسهای مختلف و همچنین پیاده سازی سیستم های کنترل مربوطه امکانات منحصر به فردی جهت مشتریان خود ایجاد نموده است .

Tags