پل زلال ساز

پل زلال ساز

کلاریفایر (clarifier) یا زلال ساز یکی از تجهیزات مهم در حوزه تصفیه فاضلاب می باشد که هدف اصلی در آن حذف مواد معلق در آب با اندازه بالاتر از 10 میکرون است. مشخصات به کار رفته در طراحی کلاریفایر با توجه به محل نصب آنها با هم متفاوت بوده و بر همین اساس طراحی و تولید کلاریفایر انجام می گردد

طرز کار Clarifier
دستگاه Clarifier برای لخته کردن مواد آلی و ته نشین شدن آنها در کف آب، علاوه بر مواد شیمیایی منعقد کننده به همزن های ویژه ای نیاز دارد تا فرآیند ترکیب و لخته شدن به درستی صورت گیرد. در حالت کلی می توان گفت طرز کار دستگاه Clarifier شامل موارد زیر می باشد:
•    ترکیب آب و مواد شیمیایی مخصوص برای لخته شدن مواد آلی با همزن هایی با دور تند
•    لخته شدن مواد موجود در آب با سرعت کند همزن
•    خاموش شدن همزن ها و فرصت دادن به مواد منعقد شده برای ته نشین شدن در کف حوضچه یا استخر

انواع کلاریفایر
دستگاه کلاریفایر تصفیه فاضلاب را می توان بر اساس ویژگی های مختلف دسته بندی کرد که از مهم ترین آنها می توان به شکل کلی دستگاه اشاره نمود. به طوریکه در این دسته بندی می توان آنها را به دو گروه کلی کلاریفایر مدور و مستطیل یا مربع تقسیم بندی نمود. هر یک از این دو گروه دارای ویژگی های خاصی هستند که عبارتند از:

کلاریفایر مدور
همان طور که از نام این گروه از زلال سازها مشخص است، شکل دستگاه مدور می باشد. با توجه به ساختار کلی در نظر گرفته شده در طراحی کلاریفایر مدور، برای نصب این تجهیزات به زمین بزرگتر با حداقل قطر 3 متر نیاز می باشد. از مهم ترین کاربردهای زلال ساز مدور می توان به تصفیه خانه های بزرگ فاضلاب اشاره نمود که براحتی می توان در آنها لجن روب نصب کرد تا تخلیه مواد لخته شده در کف استخر به راحتی انجام شود. جمع آوری و تخلیه لجن در نوع مدور زلال سازها به این صورت است که توسط دستگاه های لجن کش در چاهک در نظر گرفته شده در پایین ترین نقطه از دستگاه قرار داده شده و در نهایت تخلیه می گردند.

کلاریفایر مستطیل
نوع دیگری از زلال سازها که در تصفیه خانه های کوچک مورد استفاده قرار می گیرند، دستگاه کلاریفایر مستطیل یا مربع می باشد. از مهم ترین ویژگی های این دستگاه می توان به هزینه کمتر ساخت آن در صورت نیاز به چند زلال ساز در یک تصفیه خانه اشاره نمود. علت این کاهش هزینه ساخت کلاریفایر مستطیلی، استفاده از دیواره اشتراکی بین دو منبع و حوضچه می باشد. سیستم جمع آوری لجن در این نوع Clarifier به این صورت است که مواد انباشته شده در کف به ابتدای استخر منتقل شده و در نهایت تخلیه می گردد

Tags