هواده سطحی ثابت: Fixed surface aeration

هواده سطحی ثابت:  Fixed surface aeration

هواده سطحی ثابت (fixed Surface Aerator) یکی از انواع سیستم های هوادهی فاضلاب می باشد که بر روی پل های بتنی یا فلزی نصب شده و عمل هوادهی را انجام می دهد. این نوع از سیستم های هواده فاضلاب بر اساس سرعت چرخش توربین و نوع فاضلاب در مدل های مختلفی طراحی و تولید می گردند. گروه صنعتی هفت؛ سازنده هواده سطحی ثابت و سایر تجهیزات تصفیه فاضلاب می باشد که این گروه از محصولات را در اندازه و ابعاد مختلف طراحی و تولید می کند.

هواده سطحی ثابت چیست
در سیستم تصفیه فاضلاب های صنعتی و بهداشتی، استفاده از لجن فعال و میکروارگانیسم های هوازی رواج بسیار زیادی داشته و کیفیت فاضلاب را تا حد زیادی بهبود می بخشد. به منظور تغذیه باکتری های هوازی در لجن نیاز به هوادهی و ورود اکسیژن به فاضلاب می باشد و به همین منظور سیستم های هواده طراحی و تولید میشوند. سیستم های هوادهی بر اساس نوع نصب و قرارگیری آنها در تصفیه خانه ها و همچنین سرعت چرخش و هوادهی هر یک در گروه های مختلفی تقسیم بندی میشوند. بر همین اساس دو نوع کلی هواده سطحی شناور و ثابت طراحی و تولید می گردد. سیستم هوادهی ثابت فاضلاب به دستگاهی گفته میشود که بر روی پل بتنی یا فلزی نصب شده و با ایجاد تلاطم در فاضلاب باعث تماس بیشتر آنها با هوا شده که در نهایت منجر به انتقال اکسیژن به فاضلاب میشود. ورود اکسیژن به فاضلاب باعث میشود باکتری های هوازی در لجن فعال تغذیه شده و در نهایت منجر به بهبود در فرآیند تصفیه خواهد شد.

Tags