آشغالگیر دستی

آشغالگیر دستی

آشغالگیر یک واحد فیزیکی در تصفیه خانه های آب و فاضلاب می باشد که وظیفه آن حذف آشغالهای موجود در ورودی تصفیه خانه ها می باشد. هدف از حذف آشغال ها در ورودی تصفیه خانه جلوگیری از ورود آنها به واحد ها و تاسیسات بعدی به منظور اجتناب از آسیب به تاسیسات الکترومکانیکال می باشد. آشغالگیرها بسته به شرایط تصفیه خانه می تواند آشغالگیر دانه درشت و یا آشغالگیر دانه ریز باشند. از نظر کارکرد نیز آشغالگیر ها به دو دسته آشغالگیر دستی و آشغالگیر مکانیکی تقسیم می شوند. آشغالگیرهای دستی توسط اپراتور تمیز می شوند و لیکن آشغالگیر های اتوماتیک مکانیکی عملیات تمیز کاری توسط چنگکی که توسط یک الکتروموتور و گیربکس در حال دوران می باشد انجام می شود. انواع متداول آشغالگیر به دو دسته آشغالگیر میله ای و آشغالگیر سبدی تقسیم می شود. آشغالگیر میله ای آشغالگیری است که در کانال قرار گرفته و آشغالها پشت میله ها گیر افتاده و تمیز می شوند. در آشغالگیر های سبدی آب یا فاضلاب از بالا به درون یک سبد سوراخدار می ریزد و از سوراخهای آن از اطراف خارج می شود و آشغالها در درون سبد می مانند که معمولا در زمانهایی که فاضلاب در عمق پایینی از سطح زمین قرار دارد از این نوع آشغالگیر استفاده می شود.

آشغالگیر دستی
عملیات جمع آوری آشغال بصورت دستی می باشد و بیشتر در کنار آشغالگیر مکانیکی استفاده می شود. و در زمانیکه آشغالگیر مکانیکی نیاز به تعمیر داشته باشد و یا به علت قطع برق امکان استفاده از اشغالگیر مکانیکی نباشد مورد استفاده قرار می گیرد. آشغالگیر مکانیکی سیستمی ساده دارد و این امر باعث شده است که سازندگان معمولی آنرا باشبکه فلزی اشتباه بگیرند و بدون اطلاع از روشهای بهره برداری، سیستم ناقصی ساخته و در کانال قرار می دهند.
از آشغالگیر های دستی(درشت و یا ریز) در کانال های با عمق کمتر ۲ متر استفاده می شود در تصفیه خانه های با حجم کاری کمتر از ۱۰۰۰ متـر مکعب فاضلاب و همچنین آشغالگیر ها به اشکال مختلف و با ابعاد متفاوت (بر حسب مواد درشت و ریز ورودی) ساخته می شوند.
بدین منظور بدلیل عمق کم کانال و کوچک بودن سطح آشغالگیر، نحوه تمیز نمودن آشغال های موجود بر روی شبکه آشغالگیر توسط چنگک دستی انجام می شود. به این دلیل به اینگونه آشغالگیر ها، دستی گفته می شود.
در آشغالگیر درشت فاصله بین میله ها (۴۰-۱۰۰) میلیمتر و در آشغالگیرهای ریز فاصله بین میله ها (۱۰-۳۰) میلیمتر در نظر گرفته می شود .
در کانال سیال زاویه استقرار این گونه آشغالگیرها چه در آب و یا فاضلاب معمولاً بین ۴۵ -۶۰ درجه می باشد.

Tags