مشاوره و طراحی سیستم های تصفیه آب و فاضلاب

وجود پارامترهای اساسی گوناگون و نیاز به شناخت و تحلیل هر یک از آنها باعث شده است که طرح و اجرای سیستم های تصفیه آب و فاضلاب به فرایندی گسترده و تخصصی تبدیل شود. دانش و تجربه بالا سبب شناخت و تحلیل درست شرایط و الزامات شده و یک طراحی صحیح و مهندسی و در نهایت اجرای کامل و کارا را به دنبال خواهد داشت.


طراحی سیستم های تصفیه آب و فاضلاب-به آب پالایش

طراحی و اجرای صحیح سیستم های تصفیه موجب می شود که درکنار دستیابی به نیازها و اهداف مورد نظر، امکان صرف کمترین هزینه میسر باشد. از همین رو مدیران و کارفرمایان همواره سعی دارند که با انتخاب و استفاده از مشاوری آگاه و کارآمد و در عین حال معتمد، زمینه را برای اجرای صحیح و اقتصادی پروژه ها فراهم سازند.

واحد فنی و مهندسی به آب پالایش سیستم با در اختیار داشتن کارشناسانی با دانش و تجربه بالا شرایط بسیار مناسبی را برای ارائه خدمات طراحی و مشاوره در زمینه سیستم های تصفیه آب و فاضلاب فراهم آورده است.

فرایند طراحی و مشاوره - به آب پالایش


فرایند طراحی و مشاوره یک پروژه در طی مراحل زیر به انجام می رسد:

1- فاز صفر: بررسی و شناسایی اهداف انجام یک پروژه و تعیین فعالیتهای لازم جهت انجام پروژه

2- فاز یک: طراحی پروژه در چند گزینه ممکن بر اساس نتایج حاصله از فاز صفر و انتخاب گزینه برتر با توجه به ملاحظات فنی و اقتصادی

3- فاز دو: طراحی کامل پروژه و تهیه نقشه های اجرایی، لیست دقیق تجهیزات و تدارکات لازم به همراه تهیه ریزبهای کل پروژه

4- فاز سه: ارائه خدمات مشاوره ای جهت اجرای پروژه بر اساس طراحی انجام شده.

تصفیه فاضلاب بهداشتی و صنعتی - به آب پالایش
 
تصفیه فاضلاب بهداشتی و صنعتی

شرح خدمات شرکت فنی مهندسی به آب پالایش سیستم در بخش تصفیه فاضلابهای بهداشتی و صنعتی عبارتند از:

1- بازدید کارشناس شرکت و برداشت وضع موجود سیستم جمع آوری و تصفیه فاضلاب

2- جمع آوری اطلاعات لازم

3-تعریف و تعیین مبانی طراحی

4- طراحی فرآیند تصفیه فاضلاب

5- تهیه نقشه هایBFD و PFD و P&ID

6- طراحی سازه ای تصفیه خانه

7- تهیه نقشه های اجرایی سازه ای

8-تهیه لیست تجهیزات الکترومکانیکال

9- تهیه و ارائه جدول تامین کنندگان

10-  متره و برآورد  اقتصادی طرح

11- تهیه گزارش نهایی طرح تصفیه فاضلاب

12- تدوین دفترچه بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضلاب و برگزاری دوره های آموزشی به پرسنل بهره بردار

تصفیه فاضلاب بهداشتی و صنعتی - به آب پالایش

 

Tags