تجهیزات هوادهی تصفیه خانه فاضلاب سپاهانشهر

تصفیه فاضلاب سپاهانشهر اصفهان

طراحی، ساخت، اجرا، نصب و راه اندازی هواده های سطحی شناور دور کند سیستم تصفیه خانه فاضلاب سپاهانشهر اصفهان با توان 18.5 کیلوات

•    قرارداد اول:
کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
تعداد دستگاه: 5 عدد
نوع توربین: فلزی
نوع سازه؛ آهن  ST37 با رنگ اپوکسی
نوع گیربکس: خورشیدی با گلدانی فابریک
سال ساخت: 1396

•    قرارداد دوم:
کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
تعداد دستگاه: 10 عدد
نوع توربین: فایبرگلاس
نوع سازه؛ آهن  ST37 با رنگ اپوکسی
نوع گیربکس: خورشیدی با گلدانی فابریک
سال ساخت: 1398

Tags