تصفیه خانه فاضلاب صنعتی انبار نفت رشت

تصفیه خانه فاضلاب صنعتی انبار نفت رشت

مشاوره، طراحی، ارائه نقشه ها ،ساخت، اجرا، نصب و راه اندازی و آموزش پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی به روش انعقاد و لخته سازی به همراه فیلتراسیونFiltration         Coagulation end Flocculation +
کارفرما:  شرکت پخش فرآورده های نفتی استان گیلان
-    نوع فرآیند:  فیزیکو شیمیایی (متعادلساز، چربی گیری، انعقاد، لخته سازی، ته نشینی، ایستگاه پمپاژ، فیلتر شنی، فیلتر کربنی، )
-    ظرفیت تصفیه خانه: 15 متر مکعب در روز
-    سال ساخت: 1398

Tags