باتوجه به روند افزایش جمعیت در شهرهای بزرگ که خود بصورت طبیعی باعث افزایش میزان فاضلاب شهری می‌گردد زمینه تشکیل سیستم جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب شهری امری لازم و ضروری به نظر می‌رسد.
● فاضلاب :
فاضلابی که به تصفیه خانه شهری می‌رسد، مجموع فاضلابی است که از سه منبع مختلف در شبکه فاضلاب وارد می‌شود. این سه منبع عبارتند از:

الف) فاضلاب خانگی

ب) نشت آب

ج) پساب صنعتی

بنا بر تعریف مجموعه فاضلاب حاصله از سه منبع را فاضلاب شهری یا فاضلاب بهداشتی خوانند.

البته ممکن است برای شهرهای ایران در شرایط موجود از مقدار مربوط به پساب صنعتی صرف نظر کرد ولی نشت آب به ویژه در شهرهایی که سطح سفره آب زیرزمینی آنها بالا است بسیار اهمیّت دارد.

● لزوم آزمایشات فاضلاب:

فاضلاب را به منظور زیر آزمایش تحلیلی میکنند:

الف) تعیین و تشخیص مواد متشکله اش که اطلاع از آن در رفع مشکلات تصفیه خانه سودمند است

ب) تصمیم در انتخاب نوع وسائل و روش تصفیه

ج) تنظیم و کنترل هر یک از واحدهای تصفیه خانه در جریان تصفیه فاضلاب

د) تعیین مشخصات فاضلاب خروجی و مقایسه آن با مشخصات فاضلاب ورودی برای اطلاع از بازده تصفیه خانه

● آزمایش فیزیکی:

آزمایش های فیزیکی برای تعیین درجه حرارت، رنگ، بو و تیرگی فاضلاب است. اطلاع از درجه حرارت از نظر بازده عملیات واحدها بسیار مهم است. رنگ فاضلاب در تشخیص ظاهری و فوری آن کمک می کند؛ فاضلاب تازه به رنگ خاکستری است. رنگ‌های تیره و سیاه دال بر کهنگی فاضلاب و مطمئناً همراه با تعفن است. بوی فاضلاب نیز ناشی از ماندگی فاضلاب است؛ همانطور که تیرگی آن نتیجه کهنگی می‌باشد. البته باید توجّه داشت که فاضلاب اصولا تیره می‌باشد ولی فاضلاب کهنه تیره‌گیش شدیدتر است.

● آزمایشات شیمیایی:

آزمایشات شیمیایی که در واقع اساسی ترین آزمایشات فاضلاب محسوب میشود به شرح ذیل است:

الف) تعیین خاصیت اسیدی و یا قلیایی

ب) مواد متشکله

ج) اکسیژن محلول

د) شدت آلودگی

● آزمایشات زیستی:

در فاضلاب انواع مختلف موجودات ریز ذره بینی یافت می شوند. کوچکترین آنها از نوع ویروسی است که با میکروسکوپ‌های قوی نیز دیده نمی‌شوند. پس از ویروس‌ها باید از باکتریها نام برد که معمولاً با کمک میکروسکوپ‌های بسیار قوی قابل رویت است. دست سوم را موجودات ریز ذره بینی تشکیل می دهند که با میکروسکوپ‌های عادی هم می‌توان آنها را دید.

موجودات زنده در فاضلاب ممکن است مضر و یا مفید باشند. باکتری‌های مضر موجود در فاضلاب ضدعفونی نشده، سبب آلودگی منابع طبیعی آب گردیده و در صورت آشامیدن بر اثر وجود باکتری‌های پاتوژنیک موجب بروز امراض مختلفی نظیر اسهال خونی می‌گردند. باید توجّه داشت که تعداد زیاد موجودات زنده در فاضلاب دلیل بر آلودگی شدید آن نیست و از نظر انتخاب واحدهای تصفیه خانه نیز تاثیری ندارد. ولی عدم وجود باکتری ها دلیل بر وجود پساب صنعتی در فاضلاب شهری به مقدار زیاد است . تعداد باکتریها در فاضلاب شهری بین ۲ تا ۲۰ میلیون در هر میلی لیتر تغییر می کند .

آشغالگیرها :

آشغالگیرها عبارت از وسیله ای است که در ابتدای تصفیه خانه از نظر تأمین مقاصد زیرین تعبیه می گردد :

الف ) حفاظت تلمبه ها ، لوله های لجن و حوضهای ته نشینی در مقابل گرفتگی

ب ) خوشایند کردن وضع ظاهری واحد های مختلف تصفیه خانه

ج ) تأثیر کامل مواد ضد عفونی نظیر کلر بر فاضلاب تصفیه شده ، باتوجه به اینکه مواد ضد عفونی بر روی مواد جامد شناور چندان تاثیری ندارد .
● حوض های دانه گیری :

▪ تعریف دانه : تمام مواد جامد دانه ای ، اعم از شن ، ماسه ، نرمه خاک ، خاکستر و مواد ریز معدنی دیگر و یا هسته میوه جات و دانه های نباتی و بالاخره هر نوع مواد دانه ای اعم از معدنی و یا آلی ، در مبحث فاضلاب « دانه » اطلاق میشود مشروط بر آنکه دارای صفات زیر باشد

الف) در جریان تصفیه تجزیه و فاسد نشود.

ب) سرعت ته نشینی آن بیش از سرعت ته نشینی مواد جامد فاسد شدنی از جنس آلی باشد .

▪ شناسائی : حوضهای دانه گیری را برای انجام مقاصد زیر بنا میکنند :

الف) حفاظت وسایل مکانیکی در مقابل سایش

ب) کاهش در گرفتگی لوله ها که در اثر ته نشینی مواد دانه ای بویژه در تغییر جهت جریان حادث می گردد .

ج) سهولت در تمیز کردن حوضهای ته نشینی و مخازن هاضم .

● طرق مختلف دانه گیری :

بطور کلی دو طریقه برای ته نشین ساختن دانه ها موجود است :

الف ) کم کردن سرعت جریان فاضلاب در حوضهای دانه گیری .

ب ) بوجود آوردن سرعتی ثابت در تمام طول حوض دانه گیر

روش های تصفیه فاضلاب:

بطورکلی روش های تصفیة فاضلاب را می­توان به سه دستة اصلی فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی تقسیم بندی نمود. به ندرت اتفاق می­افتد که یکی از روش های گفته شده بتواند تمامی خواسته­ها را از سیستم تصفیه برآورده سازد. بنابراین در اکثر موارد لازم است که ترکیبی از روش های فوق استفاده شود. ­
– روش های فیزیکی

روش های فیزیکی روش هایی هستند که درآنها از نیروهای فیزیکی برای جداسازی مواد از جریان فاضلاب استفاده می­شود. بدلیل سادگی فرآیندهای فیزیکی، روشهای فیزیکی اولین روش های مورد استفاده در تصفیة فاضلاب بوده­اند. همین سادگی در کارکرد سبب شده است که هزینة استفاده از آن در مقایسه با روشهای شیمیایی و بیولوژیکی به مراتب کمتر باشد. بنابراین در انتخاب فرآیندهای تصفیه همواره سعی می­گردد که از حداکثر توان روشهای فیزیکی برای تصفیه استفاده شود.

آشغالگیری، دانه­گیری، ته­نشینی، شناورسازی، چربی­گیری و فیلتراسیون همگی نمونه­هایی از روش های فیزیکی درتصفیة فاضلاب می­باشند.
– روش های شیمیایی

در روش های شیمیایی فرآیند جداسازی یا تبدیل مواد آلاینده، به کمک افزودن موادشیمیایی و در نتیجة واکنش­های شیمیایی آن مواد صورت می­گیرد. پیچیدگی در این فرآیندها به مراتب بیش از روش های فیزیکی می­باشد. همین پیچیدگی سبب دشواری نسبی در بهره­برداری از روش های شیمیایی می­گردد. از این رو تا حد امکان سعی می­شود که کمتر از روش های شیمیایی در سیستم تصفیه استفاده شود. به علاوه هزینة خرید و نگهداری مواد شیمیایی مورد نیاز در برخی موارد مانع بزرگی در کاربرد فرآیندهای شیمیایی است.

ترسیب (انعقاد و لخته­سازی) شیمیایی و گندزدایی با کلر و ترکیبات آن جزء مهمترین روش های شیمیایی مورد استفاده در تصفیة فاضلاب هستند.
– روش های بیولوژیکی

به آن دسته از روش هایی که درآنها از فرآیندهای بیولوژیکی برای تصفیة فاضلاب استفاده می­شود، روش های بیولوژیکی می­گویند. در این روش ها میکروارگانیسم­ها (بویژه باکتریها) نقش اصلی را در فرآیند تصفیه برعهده دارند چراکه آنها با استفاده ازمکانیزم­های درونی خود مواد آلی موجود در فاضلاب را جذب کرده و از آن برای تولید سلول جدید و کسب انرژی استفاده می­کنند.

از آنجا که سهم عمده­ای از آلاینده­های فاضلاب­ها را مواد آلی تشکیل می­دهند، استفاده از روش های بیولوژیکی امروزه بطور گسترده­ای برای تصفیة فاضلاب ها متداول شده است. روش های بیولوژیکی قادرند با هزینه­ای پایین، طیف گسترده­ای از آلاینده­ها را مورد تصفیه قرار دهند.
سیستم تصفیة فاضلاب

فرآیند های کلی تصفیه فاضلاب صنعتی به روش بیولوژیکی:
– انتخاب روش تصفیه

ماهیت آلی فاضلاب تولیدی مجموعه از یک سو و بارآلودگی آن از سوی دیگر، سبب برتری روشهای بیولوژیکی بر دیگر روشها برای انجام عملیات اصلی تصفیه می­گردد. البته از روشهای فیزیکی و شیمیایی نیز در جریان تصفیه استفاده می­شود لکن استفاده از آنها در مراحل پیش تصفیه و گندزدایی خواهد بود و بخش اصلی تصفیه به کمک روشهای بیولوژیکی به انجام خواهد رسید.
– فرآیندها

سهم بسیار بالایی از بار آلودگی فاضلابهای بهداشتی مربوط به اجزای آلی آن می­باشد. این اجزا به سبب ماهیت خود منبع تغذیة بسیار مناسبی برای میکروارگانیسم­ها می­باشند. به همین سبب در اغلب موارد از روش های بیولوژیکی برای تصفیة این فاضلابها استفاده می­شود.
– آشغالگیری

ذرات درشت دانه معمولاً درجریانات فاضلابها وجود دارد. برای جلوگیری از ایجاد مشکل در تأسیسات الکترومکانیکال و گرفتگی در لوله لازم است که این ذرات درشت دانه جدا گردند. این عملیات توسط واحد آشغالگیر انجام می­گیرد. آشغالگیرها در انواع و ظرفیتهای مختلف قابل ساخت هستند که طراحی و ساخت آنها با توجه به دبی فاضلاب، قطر ذرات عبوری، دستی یا مکانیکی بودن تمیزشدن آن، pH فاضلاب و شرایط بهره­برداری محلی صورت می­گیرد.

– چربی گیر ساده (API )

در جداسازی روغن، روغن آزاد در سطح تانک شناور شده و سپس از آن زدوده می شود. وضعیت و شرایط مشابه ذخیره برای ته نشینی ذرات است، به استثنای اینکه قطرات و ذرات سبکتر از آب به سطح سیال صعود می کنند.

– رآكتور UABR

رآكتور بافل دار بي هوازي ، رآكتوري است كه در آن رديف هايي از بافل ها براي هدايت جريان فاضلاب حاوي مواد آلي به زير پا بر روي (يا هر دو) طرف رآكتور قرار داده شده اند . به صورتي كه سيال بتواند از ورودي به محل خروجي جريان يابد. باكتري هاي موجود در رآكتور بسته به خصوصيات جريان فاضلاب و گاز توليد شده ممكن است ته نشين گرديده ويا به صورت معلق باقي بمانند . ولي در زماني كه ميزان بارگذاري كم باشد . در كف رآكتور رسوب مي كنند.

– لجن فعال با هوادهی گسترده (EAAS )

با رجوع به بخش معرفی روش های بیولوژیکی و درنظر گرفتن مزایا و معایب هرکدام از سیستم­ها، سیستم لجن فعال با هوادهی گسترده به عنوان بهترین گزینة تصفیه برای بخش هوازی سیستم انتخاب شده است. چراکه این روش علاوه بر برخورداری از راندمان بالا در تصفیه، لجن بسیار کمتری تولیدکرده و همچنین لجن تولیدی آن تثبیت شده خواهد بود. تولید لجن کمتر از آنجا مورد اهمیت قرار می­گیرد که مسئلة دفع و پردازش لجن از مشکلات مهم تصفیه­خانه­های فاضلاب است.

پس از استفاده از روش لجن فعال با هوادهی گسترده و ته نشین نمودن لجن تولیدی آن، این نیاز وجود دارد که پساب خروجی گندزدایی شود. بنابراین گندزدایی به عنوان آخرین فرآیند، درسیستم تصفیه مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
پس از روشEAAS و ته نشین نمودن لجن تولیدی آن، این نیاز وجود دارد که پساب خروجی گندزدایی شود. بنابراین گندزدایی به عنوان آخرین فرآیند، درسیستم تصفیه مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
– گندزدایی (ضدعفونی کردن)

اگرچه وجود میکروارگانیسم­ها و به خصوص باکتری­ها در تصفیة فاضلاب نقشی اساسی را دارند ولی خروج بدون کنترل آنها از تصفیه­خانه و ورود آنها به منابع آب پذیرنده می­تواند سبب بروز آلودگی میکروبی و بیماری­های ناشی از آن شود. به همین سبب فرآیند گندزدایی به عنوان آخرین فرآیند مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
– واحدها
– آشغالگیری

به منظور جداسازی هرگونه مواد جامد درشت که از راههای مختلف می­توانند وارد شبکة جمع­آوری فاضلاب شود، در ابتدای سیستم یک واحد آشغالگیری پیش بینی شده است. این مواد جامد درشت مشکلاتی از قبیل گرفتگی و خوردگی پمپها و اتصالات آنها، تجمع در حوض هوادهی و انسداد فیزیکی لوله­های ارتباطی را به دنبال دارند.

– چربی گیر ساده (API )

در جداسازی روغن، روغن آزاد در سطح تانک شناور شده و سپس از آن زدوده می شود. وضعیت و شرایط مشابه ذخیره برای ته نشینی ذرات است، به استثنای اینکه قطرات و ذرات سبکتر از آب به سطح سیال صعود می کنند.

طراحی جداسازی ثقلی مبتنی بر مشخصات موسسه نفت آمریکا (API) بر اساس جداسازی همه قطرات روغن آزاد بزرگتر از 0,015 cm می باشد.
– مخزن متعادل ساز و ایستگاه پمپاژ اولیه

دراغلب موارد در مقدار و کیفیت فاضلاب تولیدی نوساناتی وجود دارد. این درحالی است که بهترین راندمان سیستم زمانی اتفاق می­افتد که حجم بار وارده و کیفیت آن ثابت و پایدار باشد. به منظور چنین شرایطی لازم است که قبل از فرآیندهای اصلی تصفیه، با استفاده از یک مخزن متعادل ساز عملیات یکنواخت سازی کیفی و کمی فاضلاب را به انجام رساند.

همچنین با توجه به اینکه عموماً عمق لولة انتقال دهندة فاضلاب به سیستم حدود 2 متر است لذا لازم است که جهت ایجاد شرایط هیدورلیکـی مناسب، عملیات پمپاژ صورت گیرد. که جهت کاهش هزینه­ها می­توان پمپ های مزبور را در مخزن متعادل ساز کارگذاری کرده و از این مخزن به عنوان ایستگاه پمپاژ اولیه نیز استفاده نمود.

این واحد شامل تجهیزاتی نظیر الکتروپمپ های مستغرق فاضلابی و سطح سنج می­باشد.

– راکتور بی هوازی UABR

مهمترين مزيت UABR ، توانايي آن در جداسازي فازهاي اسيدوژنز(اسيدسازي) و متانوژنز(متان سازي) باشد. با اين عمل باكتري هاي اسيدوژنيك در فاز اول جمع شده و باكتري هاي متانوژنيك . فرآيند متان زايي را در فاز بعدي انجام مي دهند ؛هرچند تحقيقات صورت گرفته نشان مي دهد كه در تمام اتاقك ها متان توليد مي شود و اين بدان معني است كه جداسازي فازها به صورت كاملا مجز در رآكتور صورت نمي گيرد.

– مخزن هوادهی

ماهیت هوازی فرآیند لجن فعال با هوادهی گسترده ایجاب می­نماید که جهت انجام صحیح واکنشها اکسیژن مورد نیاز سیستم تأمین شود. این عمل در مخزن هوادهی به وقوع می­پیوندد. به عبارت دیگر وظیفة مهم و اساسی تأمین اکسیژن مورد نیاز سیستم به عهدة مخزن هوادهی و هواده­های مرتبط با آن است. در این مخزن اصلی­ترین واکنشهای تصفیه اتفاق افتاده و مواد آلی پس از تجزیه به توده­های سلولی و انرژی تبدیل می­گردند.

مهمترین تجهیزات مربوط به این واحد هواده­هایی هستند که هوای مورد نیاز سیستم را به فاضلاب تزریق می­کنند. دیگر تجهیزات این واحد شامل لوله کشیهای سیستم هوادهی و افشانک­های پخش هوا می­باشند.
– مخزن ته ­نشینی

مجموعة فرآینـدهای اتفاق افتاده در مخـزن هـوادهـی منجـر بـه تولیـد توده­های بیولوژیکی سنگینی می­شودکه قابلیت ته­نشینی دارند. از این رو پس از مخزن هوادهی یک مخزن ته­نشینی قرارداده می­شود تا بدین وسیله بتوان توده­های تشکیل شده را ازجریان فاضلاب حذف نمود.

در کف این مخزن تجهیزات مربوط به پمپاژ لجن ته­نشین شده که شامل پمپ حبابی (Air Lift Pump) و لولة ورودی هوای آن و نیز لولة تخلیة لجن وجود دارد. لجن ته­نشین شده در مخزن ته­نشینی لازم است که ضمن خروج از مخزن ته­نشینی با نسبت مناسب به سمت مخزن هوادهی و هاضم لجن فرستاده شود. به سبب آنکه لخته­های تشکیل شدة لجن بصورتی ضعیف به یکدیگر پیوسته شده­اند استفاده از پمپ های سانتریفیوژ سبب شکسته شدن این لخته­ها خواهد شد. به همین علت برای پمپاژ لجن فعال معمولاً از پمپ های حبابی (Air Lift Pump) استفاده می­شود.
– مخزن گندزدایی

دراین مخزن عملیات گندزدایی (ضدعفونی) به انجام می­رسد. در این واحد با انجام مجموعه­ای از واکنش­های اکسیداسیون، میکروارگانیسم­های موجود از جریان فاضلاب حذف می­گردند.
– سیستم ضد کف

جهت جلوگیری از کف کردن نامناسب سطح فاضلاب در حوض هوادهی، از نازل های آب پاش به همراه پمپ­ مناسب استفاده می­گردد. البته پس از تشکیل لجن فعال، در صورت راهبری و نگهداری صحیح و بر اساس دستورالعمل های داده شده، کف دیگر تولید نمی گردد و در اکثر مواقع، نیازی به سیستم ضد کف نمی باشد.
– هاضم لجن

به منظور نگهداری لجن مازاد تا زمان دفع نهایی آن، یک مخزن برای ذخیرة لجن در نظرگرفته شده است.
– تابلو کنترل و توزیع برق

برای بهره­برداری مناسب از سیستم­های تصفیه لازم است که بهره­بردار بتواند بوسیله یک تابلو فرمان کلیة تجهیزات الکترومکانیکی سیستم را کنترل و راهبری نماید. بنابراین یکی از اجزای سیستم تصفیه تابلو کنترل و توزیع قدرت است.
– اتاق کنترل

جهت قرار دادن تجهیزات از قبیل بلوئر، تابلو برق و … در کنار پکیج یک اتاقک سقف دار در نظر گرفته شده است

واحد های نام برده مربوط به تصفیه خانه فاضلاب کشتارگاه می باشد.

بستگی به نوع فاضلاب, نوع فرآیند تصفیه نیز متفاوت است. تصفیه فاضلاب های شیمیایی دارای نوع فرآیند تصفیه متفاوت می باشد.

فاضلاب های انسانی نیز دارای فرآیند بیولوژیکی تصفیه می باشد.

شرکت فنی مهندسی به آب پالایش سیستم با نیروهای متخصص و مجرب و با سابقه طولانی آمادگی کامل با ارگان ها ، سازمان ها و صنایع مختلف در زمینه تصفیه آب و فاضلاب است.

معرفی مختصر شرکت فنی مهندسی به آب پالایش سیستم

همه باید …
طبیعت را نجات دهیم …
وگرنه خود نیز نجات پیدا نخواهیم کرد …
هر قدم کوچک ما ، وقتی با هم جمع شود ، اقدامی بسیار عظیم خواهد شد…
حال زمین پیر، زیاد خوش نیست …
فردا دیر است …

اهميت حفاظت محيط زيست در جوامع امروزي امري است بديهي، بدون شك اقدام و اجراي هرگونه برنامه نياز به دانش كافي و شناخت لازم از محيط زيست و آلاينده‌هاي آن دارد.
خالق مهربان طبيعت، هزاران سال ساكنان اين كرة خاكي را ميزباني كرده است، همة موجودات روي زمين كوشيده‌اند تا به قانون‌ها و نظام طبيعت گردن نهند و خود را با آن‌ها سازگار سازند، تنها انسان است كه مي‌كوشد از قانون‌هاي طبيعت فرمان نبرد، و برعكس، طبيعت را به زير فرمان آورد.
با توجه به رشد سريع جمعيت و افزايش استانداردهاي زندگي، نيازهاي آبي بشر رو به فزوني است لذا ما بايد با توجه به روند پيشرفت تكنولوژي در رشته‌هاي ديگر، از جديدترين، اقتصادي‌ترين و كارآمدترين روش براي بالا بردن كيفيتِ آب آشاميدني، تصفیه فاضلاب و مدیریت پسماند استفاده کنیم تا ضمن پاسخ‌گو بودن به نيازهاي جوامع بشري امروز، از بهترين تكنولوژي‌ها با حداقل معايب استفاده شده باشد.
همزمان با رشد روز افزون جمعیت و توسعه صنایع و همچنین پیشرفت سریع تکنولوژی آلودگی های زیست محیطی نیز افزایش یافته است.
بنابراین حفظ محیط زیست وکنترل آلاینده ها از وظایف بشر بوده و در همین راستا، شرکت به آب پالایش سیستم با همکاری جمعی از مخترعین، پژوهشگران، کارشناسان و با بهره­گیری از توان علمی گروهی از اساتید مجرب دانشگاه و با تجربه طولانی در زمینه کنترل آلودگی های زیست محیطی در صنايع مختلف و نيز حفظ محيط زيست فعاليت خود را بر استفاده بهينه از تكنولوژي­هاي مدرن و نوآوري در حفاظت منابع و محيط زيست متمركز نموده و در حال حاضر به عنوان شركتي پيشرو در صنعت تصفيه آب، فاضلاب، هوا، مواد زائد جامد، حذف آلاينده هاي ميکروبي و آلودگي هاي زيست محيطي شناخته شده است.
شرکت فنی مهندسی به آب پالایش سیستم در راستای حفظ و صیانت از محیط زیست و بهبود کیفیت زندگی بشر در زمینه‌های گوناگونی چون تصفیه آب، تصفیه فاضلاب ومدیریت پسماند با ارائه خدمات مشاوره، طراحی، ساخت و راهبری کلیهٔ تجهیزات مربوط به آب، فاضلاب و محیط زیست در سرتاسر ایران و کشورهای همجوار مشغول فعالیت می‌باشد.
این شرکت با بهره‌گیری از آخرین فناوری‌های روز دنیا در زمینه طراحی، ساخت، نصب، راه اندازی و راهبری پکیج های تصفیه آب و فاضلاب، شبکه‌های توزیع آب ، شبکه های جمع آوری فاضلاب و تجهیزات مربوط به مدیریت پسماند با بهره‌گیری از تیمی مجرب در زمینه‌های مهندسی فرآیند، برق، مکانیک، عمران، محیط زیست و مهندسی شیمی ضمن تلفیق دانش فنی و تجربه توانسته است به دستاوردهای مختلف علمی، پژوهشی و صنعتی دست یابد.

مهمترین زمینه های فعالیت و خدمات قابل ارائه توسط شركت فنی مهندسی به آب پالایش سیستم به شرح ذیل می باشد:

* طراحی، ساخت و اجرای سیستم های تصفیه پسابهای صنعتی

* طراحی، ساخت و اجرای سیستم های تصفیه فاضلابهای بهداشتی بصورت پكیج های فلزی و بتنی

* طراحی، ساخت و اجرای سیستم های تصفیه و ضدعفونی آب – اسمز معکوس ، فرابفش ، ازن (O3، UV، RO)

* ساخت سپتیك تانك، ایمهوف تانك، منهول و مخازن به صورت بتنی و پلی اتیلنی دو جداره

* مهندسی مجدد و ارتقاء كیفی و كمی ظرفیت تصفیه خانه های آب و فاضلاب موجود

* بهینه سازی و رفع مشكلات فرآیندی و تجهیزاتی و راهبری تصفیه خانه های آب و فاضلاب موجود

* راه اندازی، بهره برداری و آموزش راهبری سیستم های تصفیه آب و فاضلاب