استفاده از اُزن در صنعت پرورش آبزیان با هدف ارتقاء سطح تولید سالانه و افزایش میزان تولید در واحد سطح، موثر بوده و نتایج مثبت آن در پژوهشهای بعمل آمده به اثبات رسیده است.

پرورش ماهی:

قدمت استفاده از سیستم گردشی پرورش آبزیان به حدود دو دهه می رسد که برای اولین بار در کشور دانمارک مورد استفاده قرارگرفت و هم اکنون در کشورهای اروپایی (به طور خاص) مورد استفاده قرار می گیرد. در یک سیستم مداربسته که آب مورد استفاده ماهیان از نظر اکسیژن فقیر شده و مواد سمی و فضولات آن زیاد شده است، با حذف مواد معلق توسط میکروفیلتر و تبدیل آمونیوم تولید شده به نیتریت و نیترات زیر حد مجاز توسط بیوفیلترها و تزریق اکسیژن مایع خالص بوسیله رآکتورهای مخلوط کن و ضدعفونی کردن، آب احیا می شود و مجدداً مورد استفاده قرار می گیرد.

برخی کاربردهای ازن در استخرهای پرورش ماهی عبارتند از:

– گندزدایی و تصفیه آب استخرهای پرورش و تکثیر ماهی

– کمک به انعقاد و ته نشینی یا فیلتراسیون

– استفاده در سیستم های مدار بسته بجای استفاده از uv

– استفاده بهینه از آب استخر در صورت سیرکولاسیون آب

– کاهش بیماری های ماهی و cip استخرها

– اکسید آمونیاک و نیتریت مازاد

– افزایش میزان اکسیژن محلول در آب

در صنعت پرورش ماهی عواملی به نام عوامل فشار وجود دارند که ميزان نياز به انرژي را افزايش داده و بطور نامطلوبي بر ميزان رشد تأثير می گذارند. این عوامل عباراتند از ازدحام ، سطوح پائين اكسيژن ، آلودگي و ميزان آمونياك موجود در آب. افزايش مستمر و ممتد فعاليت بدني يا سوخت و ساز ، نياز به انـــرژي يك ماهي را ترقي مي­دهد.

یکی دیگر از عوامل نامطلوب در اواخر فصل كه گرماي آب بيشتر و زمانیکه محصول ماهي موجود در آب بالاست, دیده می شود. در آن زمان اغلب آلودگي استخر بوسيله خود ماهيان است. در اين حالت از یک طرف اكسيژن با ضايعات دفع شده از ماهي ترکیب شده، و از طرف دیگر مصرف اكسيژن توسط خود ماهيان در حال رشد سبب كاهش ميزان اكسيژن محيط مي­گردد. براي مقابله با اين موضوع ميتوان آب را توسط اکسیژن فعال احیا كرد. اين عمل باعث افزايش ميزان اكسيژن محلول در آب تا حد اشباع مي گردد.
ميزان اُزن لازم برای این منظور به عواملی مانند دانسيته جمعيت ( تعداد و سايز ماهي ها)، حجم آب، چگونگي پرورش ماهي، مقدار غذا و فاكتورهاي موثر در سيكل نيتروژن بستگی دارد.

اكسيداسيون نيتريت اهميت زيادي در سيستمهاي پرورش ماهي دارد زيرا وجود مقادير جزئي نيتريت نيز براي ماهي ها سمي است. اما اُزن براحتي نيتريت را به نيترات اكسيد مي كند. همچنين اكسيداسيون آمونياك توسط ازن به سرعت انجام مي پذيرد.

در اين روش حبابهاي ريز از كف استخر به طرف بالا حرکت می کنند. این شکل حركت حبابها موجب ايجاد گردش و جريان ملايم آب از پايين به بالا می شود كه این عمل براي آبزيان بسيار مطلوب است. در روش ازن زنی آب علاوه بر تامين اكسيژن مورد نياز, می توان جريان مناسبي را به منظور برهم زدن لايه هاي حرارتي و غذايي و ستونی عمودي از آب نيز ايجاد نمود.

كنترل بيماري نيز از تا حد زياد مسئله­ اي است مربوط به بهداشت استخر. استخرها بايد ضدعفوني گردند. در اين سيستم عمل ضدعفوني به صورت پيوسته درون استخرها انجام مي پذيرد و برخلاف ساير مواد ضدعفوني كننده معمول مانند آهك زنده، فرمالين يا سود سوزآور نيازي به تخليه استخر در اين سيستم وجود ندارد. ضد عفوني با اُزن به صورت پيوسته در حين وجود آبزيان داخل استخر و بدون تخليه مکان انجام مي گيرد و در نتيجه به طور مرتب ميزان آلودگي در محيط کاهش مي يابد.
در اين روش نگراني بخاطر انگل­ها يا ساير بيماريها در ماهيان بسيار كمتر است. اُزن به نحو مطلوب و بسيار موثري انواع آلودگي هاي ميكروبي از جمله باكتريها و ويروسها و حتي قارچها، انگلها و تخم انگلها را در دوزها ي نسبتاً پايين تر و زمان كمتر از بين مي برد. اين عمل باعث كنترل بيماريها مي شود و اهميت فراواني در استخرهاي پرورش ماهي دارد، زيرا سبب جلوگيري از انتقال بيماري به مزرعه مي شود.